Bài toán ô nhiễm không khí và giải pháp vẫn chưa có lời giải

Vấn đề ô nhiễm không khí đang thực sự được quan tâm bởi rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt đối với những khu vực có xuất hiện hiện tượng mù quang hóa. Không phải mới đây vấn đề ô nhiễm không khí mới xuất hiện, bài toán khó này đã xuất hiện rất lâu trước đó khi nước ta bắt đầu công cuộc hiện đại hóa công nghiệp hóa, cho đến nay vấn đề ô nhiễm không khí và giải pháp vẫn luôn là bài toán khó ?

Nguyên nhân của ô nhiễm không khí

  • Do môi trường tự nhiên: có thể bạn đã từng nghe đến cháy rừng, núi lửa phun trào hay xác động vật bốc mùi có thể gây ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, hầu hết núi lửa trên thế giới đều đã ngừng hoạt động, bảo vệ rừng được gia tăng nên tình trạng cháy rừng rất ít xảy ra, chất độc hại từ xác động vật phân hủy là không đáng kể.

  • Do con người: đây là nguyên nhân chính yếu của ô nhiễm khi mà con người sinh sống, xây dựng và phát triển. Con người thở, con người đi lại, con người tạo ra xe cộ, con người tạo ra động cơ, con người sản xuất, con người đào bới…mỗi một hành động làm nên giá trị của con người đều tạo ra ô nhiễm.

Giải pháp xử lý ô nhiễm

Đến giờ vẫn chưa có một giải pháp cụ thể nào đạt hiệu quả cao, chỉ là những biện pháp hạn chế khí gây ô nhiễm thải ra môi trường, nếu chúng không ở dạng khí thì chúng sẽ ở một dạng khác. Con người chỉ đang có giải pháp chống chọi chứ giải pháp để cải thiện không khí còn rất hạn chế. Chưa có một cơ chế nào có thể lọc không khí ô nhiễm, chưa có một hệ thống nào được sử dụng phổ biến trong tất cả các nhà máy, con người vẫn chưa chuộng các giải pháp xanh.

Cần đánh đổi nhiều tiện ích hiện tại hơn nữa để có thể cải thiện chất bầu không khí, vấn đề ô nhiễm không khí và giai pháp vẫn luôn còn đó nếu chúng ta không từ bỏ một số quyền lợi nào đó, chúng ta đang phải trả giá cho những gì chúng ta đang làm với thiên nhiên.

Xem thêm: https://trithucmoi.edu.vn/o-nhiem-khong-khi-anh-huong-den-suc-khoe-no-dang-an-mon-chung-ta/