Bảo hiểm là gì? Những điều cần biết

Bảo hiểm là gì? Đó là sự đảm bảo chi trả cho một số tiền nhất định của doanh nghiệp bảo hiểm cho người mua bảo hiểm, nhằm bù đắp thiệt hại khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống với sự thỏa thuận trước về số phí và quyền lợi được bảo hiểm.

Bảo hiểm cũng là cách thức trong quản lý rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng…và nó được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng qua phí bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Là sự thỏa thuận giữa bên mua và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro hay thuộc phạm vi được bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm gồm các loại:

+ Hợp đồng bảo hiểm con người

+ Hợp đồng bảo hiểm tài sản (xe cộ, tàu thuyền…)

+ Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Mỗi một hợp đồng bảo hiểm đều có một số tính chất chung trong khuôn khổ quy định của luật pháp về hợp đồng dân sự. Ngoài ra còn có một số tính chất riền biệt gắn liền với đặc trưng kinh tế-kỹ thuật ngành bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm có 4 đặc trưng cơ bản gồm:

+ Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng mang tính may rủi.

+ Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng theo mẫu.

+ Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng song vụ.

+ Tính đền bù trong hợp đồng bảo hiểm không xác định được ở thời điểm giao kết hợp đồng trừ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm là gì? Đó là sự đảm bảo chi trả cho một số tiền nhất định của doanh nghiệp bảo hiểm cho người mua bảo hiểm, nhằm bù đắp thiệt hại khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống với sự thỏa thuận trước về số phí và quyền lợi được bảo hiểm.

Tái bảo hiểm là gì?

Là một loại nghiệp vụ mà bên bán báo hiểm sử dụng để chuyển 1 phần trách nhiệm đã chấp nhận với người được bảo hiểm cho nhà bảo hiểm khác trên cơ sở nhượng lại cho nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.

Thực tế tái bảo hiểm được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn với nghiệp vụ bảo hiểm gốc. Người ta thướng nói, tái bảo hiểm chính là bảo hiểm cho các nhà bảo hiểm bởi những tổn thất mà các công ty bảo hiểm phải gánh chịu đã được dàn trải ra.

Top 5 công ty bảo hiểm lớn tại Việt Nam để bạn tham khảo:

+ Bảo Việt Nhân Thọ

+ Prudnetial

+ Manulife

+ Dai-ichi Life

+ AIA

Trên đây là những thông tin giải đáp những thắc mắc bảo hiểm là gì. Rất mong mỗi bạn đọc lựa chọn được cho bản thân những gói bảo hiểm phù hợp.