Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Với người lao động, bảo hiểm thất nghiệp là biện pháp hỗ trợ họ giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian  chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp đóng 1%. Người lao động đóng 1% tiền lương tháng.

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì? Là khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ:

+ Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, với hợp đồng làm việc phạm pháp.

+ Trường hợp người lao động được hưởng lương hưu hoặc được hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Người lao động đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

+ Người lao động đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi lao động chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp. Hợp đồng lao động không xác định thời gian và hợp đồng có xác định thời hạn.

+ Người lao động đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp trở lên trong  thời gian 36 tháng trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp, kí kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Với người lao động, bảo hiểm thất nghiệp là biện pháp hỗ trợ họ giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian  chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới.

Chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của người lao động mỗi tháng bằng 60% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định.

Hoặc không qua 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thù được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Chúng tôi đã cung cấp tới bạn đọc những thông tin cụ thể về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chắc hẳn, bạn sẽ có nhiều hơn những kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp và có thể tự trả lời câu hỏi bảo hiểm thất nghiệp là gì rồi đúng không nào.