Home Tin tức hàng hóa

Tin tức hàng hóa

Thị trường hàng hóa mới nhất hiện nay 2019 những vấn đề cần quan tâm cho các nhà đầu tư cần quan tâm,ngoài ra tỷ giá hàng hóa giúp cho bạn luôn luôn và mọi khi biết về thay đổi tỷ giá hàng hóa trên thế giới. Trong bảng có đầy đủ thông tin về các mặt hàng: tên hàng hóa (dầu, gas, lúa mì và khác), giá cao/thấp nhất, giá trực tuyến gồm ngành hàng hóa thế thới trong tương lai: dầu thế giới, Cacao, Cà phê thế Giới, đồng, ngô, bông, dầu Mazut, Khí thiên nhiên, dầu Thô thế giới.