Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Đà Nẵng

Dưới đây là một số thông tin về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất theo tin tức mới nhất ghi nhận 50 ha đất công nghiệp được chuyển sang đất ở đô thị.

Theo báo cáo, Khu công nghiệp Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số  67/TTg ngày 23/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu chế xuất, với tổng diện tích ban đầu là 303,275ha. Đến nay, sau nhiều lần đầu chỉnh, diện tích còn lại của Khu công nghiệp Đà Nẵng là 50,1 ha, tỉ lệ lấp đầy đạt 100%.

Khu công nghiệp Đà Nẵng là khu công nghiệp đầu tiên tại TP Đà Nẵng sớm hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, kể cả hệ thống xử lí nước thải tập trung; chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo mật độ cây xanh.

Ngày 7/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 499/TTg-CN đồng ý chủ trương đưa Khu công nghiệp Đà Nẵng ra khỏi quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020. Theo đó, giao UBND TP Đà Nẵng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp trên sang đất ở đô thị theo pháp luật hiện hành về quản lí đô thị.

Ngày 7/8/2018, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế việc doanh nghiệp ý kiến chuyển đổi mục đích sử dụng đất Khu công nghiệp Đà Nẵng sang đất ở đô thị.

Tại buổi làm việc với doanh nghiệp, ông Nghĩa khẳng định, tất cả các doanh nghiệp có đủ năng lực sẽ được tham gia đấu thầu công khai quyền sử dụng đất sau khi giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đà Nẵng, không có chuyện thu đất của doanh nghiệp này giao cho doanh nghiệp khác.

>>>Xem tiếp:https://vietnammoi.vn/da-nang-dang-chuyen-hon-50-ha-dat-khu-cong-nghiep-sang-dat-o-do-thi-20190713110532722.htm?utm_source=Team_SEO&utm_medium=Social&utm_campaign=Thang12