Hà Nội có gần 1.000 chung cư và có giá tiền bao nhiêu?

Theo thống kê mới nhất ở quận Ba Đình, Hoàn Kiếm đống đa hiện đang có 415 nhàm quận Hai Bà Trưng có 244 nhà. Hiện trên khu vực còn đang trong quá trình triển khai và gặp nhiều khó khăn, chưa được giải quyết nên có nhiều chung cư chưa được cập nhật.

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ trên địa bàn cùng một số đề xuất về cơ chế.|

Thống kê từ năm 1960 đến 1992 hiện trên Tp Hà Nội đang có 1,579 chung cũ và mới xây, có gần hơn 1,000 chung cư thuộc khu vực đang được xây dựng: quận Ba Đình có 211 nhà, quận Hoàn Kiếm 99, quận Đống Đa 415 và quận Hai Bà Trưng có 244.

Theo đánh giá xếp hạng thủ đô Hà Nội được được cải tao mới nhiều chung cư củ đã được tu sữa thành mới, theo con số mới đây có 14 chung cư cũ được xây mới, đưa vào sử dụng; 11 chung cư đang đang được cải tạo.

Theo đó, thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở thành: “Nhà chung cư không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng được trên 70% chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cự thông qua Hội nghị nhà chung cự”. Đồng thời bổ sung quy định chế tài được cưỡng chế phá dỡ đối với các chủ sở hữu còn lại không đồng ý phá dỡ.

Có nhiều dự án đang xây mới chung cư, thị trường bất động sản có các căn hộ dành cho tái đinh cư với diện tích 30m2 và 45m2 (tính theo diện tích phong thủy).

Việc chỉ định này theo Hà Nội nhằm đẩy nhanh việc cải tạo, xây mới, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư đã tự bỏ vốn của doanh nghiệp theo đề nghị của thành phố.

Ngoài ra nhiều chủ đầu tư hiện nay đang xem xét điều chỉnh ở từng khu vực việc xem xét điều chỉnh đối với từng khu chung cư cũ, tránh trường hợp đối với mỗi dự án là một lần đề nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận, thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng xem xét, cho phép UBND thành phố được chủ động quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch về dân số, tầng cao công trình trong khu vực nội đô lịch sử.