Hàng hóa có mấy thuộc tính phổ biến hiện nay

Hàng hóa là thứ quan trọng trong cuộc sống con người để con người thực hiện các phương thức trao đổi, mua bán nhằm thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của bản thân. Nhưng để hiểu rõ bản chất của hàng hóa lại chẳng phải điều đơn giản với mỗi chúng ta. Bài viết phân tích hàng hóa có mấy thuộc tính dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hàng hóa cũng như thuộc tính của chúng.

Hàng hóa là gì?

Trước hết ta cần phải hiểu hàng hóa là gì? Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua các hình thức trao đổi hay mua bán.

Và từ định nghĩa và các sử dụng trong thực tế, hàng hóa có mấy thuộc tính?

Hàng hóa có mấy thuộc tính phổ biến hiện nay

Hàng hóa có mấy thuộc tính

Hàng hóa có hai thuộc tính đó là giá trị hàng hóa và giá trị sử dụng.

Giá trị sử dụng:

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn một hay một số nhu cầu nào đó của con người.

Giá trị sử dụng của hàng hóa là một phạm trù hoàn toàn vĩnh viễn vì nó không phụ thuộc vào bất cứ sự thay đổi nào của phương thức sản xuất. Theo sự phát triển không ngừng nghỉ của khoa học kỹ thuật, con người ngày càng phát huy được nhiều hơn những thuộc tính của sản phẩm và phương pháp để gia tăng giá trị sử dụng và chất lượng của hàng hóa.

Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng xã hội vì nó không phải là giá trị sử dụng cho người sản xuất trực tiếp mà là cho người khác, cho xã hội thông qua hoạt động trao đổi, mua bán.

Giá trị hàng hóa

Giá trị hàng hóa xuất phát từ giá trị khi trao đổi của hàng hóa – giá trị trao đổi.

Bởi khi hai hàng hóa khác nhau khi trao đổi với nhau nó phải dựa trên một cơ sở chung để dựa vào khi trao đổi. Điểm chung ở đây là hai sản phẩm, lấy ví dụ như thóc và vải trong trao đổi ấy là công sức của người thợ dệt vải và người nông dân cấy gặt lúc. Để sản xuất ra vải và thóc, nguời thợ thủ công và người nông dân đều phải hao phí lao động để sản xuất ra chúng. Hao phí lao động là cơ sở chung để so sánh vải với thóc, để trao đổi giữa chúng với nhau.

Như vậy giá trị của hàng hóa là do lao động xã hội (lao động trừu tượng) của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Chất của giá trị là lao động, nên sản phẩm không chứa đựng lao động thì không có giá trị. Sản phẩm chứa đựng nhiều lao động để tạo ra thì có giá trị cao. Lượng lao động kết tinh thay đổi dẫn đến giá trị trao đổi thay đổi. Giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị.

Hàng hóa có 2 thuộc tính trên ấy là sự hòa hợp thống nhất giữa các mặt đối lập, vì thế với bất cứ thuộc tính nào nào đều là yếu tố quan trọng và quyết định nên giá trị trong trao đổi và mua bán của hàng hóa.

Bài viết liên quan:

Các hàng hóa cấm nhập khẩu tại Việt Nam cần biết

Lưu ý hàng hóa nguy hiểm vận chuyển đường hàng không