Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Nội 2019 là bao nhiêu?

UBND thành phố Hà Nội công bố hệ số điều chỉnh giá đất Hà Nội 2019, áp dụng cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Nội 2019

Trong quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, ban hành ngày 18/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 28/3/2019 thì các khu vực trên địa bàn thành phố sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới. Cụ thể như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ

TT Nội dung Đất SXKD phi NN Đất TMDV
1 Các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa 1,3 2
2 Các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân 1,15 1
3 Các quận còn lại 1,05 1
4 Các xã khu vực giáp ranh, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây 1 1
5 Các xã còn lại 1 1

Với trường hợp cho thuê đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất có mặt nước nuôi trông thủy sản để sản xuất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất Hà Nội sẽ áp dụng K=1,0 cho toàn thành phố Hà Nội.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất

Đối với những trường hợp vượt mức sử dụng đất sẽ có áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất như sau:

  • Khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,60;
  • Khu vực Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,35;
  • Các khu vực còn lại: Hệ số K = 1,25;
  • Các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,10;
  • Các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,05;
  • Đối với đất nông nghiệp (bao gồm đất vườn, ao liền kề nhà ở, ..) hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,0. Đây là cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp.

Căn cứ theo các hệ số điều chỉnh giá đất Hà Nội 2019 trên đây, có thể thấy khu vực có mức hệ số điều chỉnh cao nhất là các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ hay đất phi nông nghiệp thì ở các khu vực trên đều áp dụng hệ số điều chỉnh cao hơn các khu vực còn lại.