Kết Quả Xổ Số An Giang Hôm Nay ngày 4-6-2019

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
15 14 lần 25 14 lần 05 13 lần 92 13 lần 16 12 lần 38 12 lần
00 11 lần 53 11 lần 56 11 lần 60 11 lần 81 11 lần 82 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
26 2 lần 50 2 lần 55 2 lần 13 3 lần 22 3 lần 08 4 lần
27 4 lần 33 4 lần 43 4 lần 52 4 lần 69 4 lần 76 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
50 236 ngày 69 173 ngày 95 117 ngày 06 117 ngày 26 103 ngày 07 96 ngày
96 89 ngày 03 82 ngày 33 75 ngày 42 68 ngày 99 68 ngày 40 68 ngày
63 68 ngày 71 61 ngày 61 61 ngày 13 61 ngày 53 61 ngày 12 61 ngày
59 54 ngày 20 54 ngày 79 54 ngày 51 54 ngày 25 54 ngày 22 54 ngày
34 54 ngày 55 54 ngày 65 47 ngày 11 47 ngày 60 47 ngày 74 47 ngày
56 47 ngày 97 47 ngày 21 47 ngày 76 40 ngày 23 40 ngày 62 40 ngày
54 40 ngày 89 40 ngày 82 40 ngày 44 40 ngày 84 40 ngày 85 33 ngày
93 33 ngày 90 33 ngày 57 33 ngày 27 33 ngày 83 33 ngày 16 26 ngày
19 26 ngày 72 26 ngày 37 26 ngày 24 26 ngày 18 26 ngày 94 26 ngày
01 26 ngày 36 26 ngày 30 26 ngày 80 26 ngày 39 26 ngày 29 19 ngày
41 19 ngày 08 19 ngày 88 19 ngày 49 19 ngày 98 19 ngày 81 19 ngày
67 19 ngày 86 19 ngày 92 19 ngày 68 12 ngày 00 12 ngày 75 12 ngày
73 12 ngày 31 12 ngày 15 12 ngày 47 12 ngày 45 12 ngày 87 12 ngày
09 12 ngày 04 12 ngày 46 12 ngày 14 12 ngày 91 12 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
64 3 ngày 32 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 73 lần Đầu 1 80 lần Đầu 2 70 lần Đầu 3 67 lần Đầu 4 72 lần
Đầu 5 69 lần Đầu 6 75 lần Đầu 7 66 lần Đầu 8 84 lần Đầu 9 82 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 67 lần Đuôi 1 79 lần Đuôi 2 75 lần Đuôi 3 64 lần Đuôi 4 76 lần
Đuôi 5 88 lần Đuôi 6 70 lần Đuôi 7 73 lần Đuôi 8 83 lần Đuôi 9 63 lần