Khái niệm về sàn giao dịch chứng khoán HOSE

HOSE tên tiếng Anh được viết tắc là Ho Chi Minh Stock Exchange, được biết đến với tên viết tắt là HOSE. Tên website của sở này lại là HSX (www.hsx.vn) (H – Ho Chi Minh, S – Stock, X – do có cách phát âm giống từ Ex nên được chọn làm từ viết tắt của Exchange)

Khái niệm sàn chứng khóan HOSE

HOSE viết tắc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2000, trực thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước và quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán trên cả nước Việt Nam. Chỉ số giá cổ phiếu trong một thời gian nhất định (phiên giao dịch, ngày giao dịch) của các công ty niêm yết tại trung tâm này được gọi là VN-Index.

Sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE) là một công ty độc lập hoạt động và trách nhiệm hữu hạn như thành viên nhà nước vốn điều lệ khi lên tới nghìn tỷ. Đa phần các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới hoạt động dựa trên là một công ty cổ phần.

Quy định Giao dịch của sàn HOSE hiện nay

Quy tắc khớp lệnh

• Ưu tiên về giá:

o Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.

o Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

• Ưu tiên về thời gian:

o Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

Phương thức khớp lệnh:

Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:

• Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.

• Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Bảng giá chứng khoán HOSE hôm nay

Sàn chứng khoán hose

(Nguồn tin : http://banggia2.ssi.com.vn/)

Xem thêm tin tức liên quan:

Biểu phí giao dịch chứng khoán SSI 2019 mới nhất

Có nên đầu tư chứng khoán từ 100 tỷ phú thế giới

Học chứng khoán dành cho người bắt đầu

trithucmoi.edu.vn tổng hợp