Luyện đề thi thử môn Anh THPT quốc gia năm 2019 của Sở GD Hải Phòng lần 1

Cùng trithucmoi.net.edu ôn luyện đề thi thử môn Anh THPT quốc gia năm 2019 của Sở GD Hải Phòng lần 1. Đề thi thử môn Tiếng Anh của sở GD Hải Phòng có 40 câu trắc nghiệm khách quan, chi tiết trong bài viết dưới đây.

Luyện đề thi thử môn Anh THPT quốc gia năm 2019 của Sở GD Hải Phòng lần 1

Chi tiết mã đề 003, đề thi thử môn Anh THPT quốc gia năm 2019 của Sở GD Hải Phòng lần thứ nhất, niên khóa 2018-2019.

Đề thi gồm có 5 trang với 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài thi (không tính thời gian giao đề).

Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng - Trang 1
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng – Trang 1
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng - Trang 2
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng – Trang 2
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng - Trang 3
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng – Trang 3
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng - Trang 4
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng – Trang 4
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng - Trang 5
Chi tiết đề thi -thử môn Anh văn lần 1 của Sở GD Hải Phòng – Trang 5

Sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh, các thầy cô giáo bộ môn Ngoại ngữ các trường đã bắt tay vào việc biên soạn, lên đề cương ôn tập chi tiết dựa theo cấu trúc mà Bộ Giáo dục đưa ra.

Có thể thấy, đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Tiếng Anh của các trường dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, phần lớn được thiết kế theo nội dung kiến thức phủ đều ở 3 khối lớp 10, 11,12 mà trọng tâm vẫn là ở chương trình lớp 12.

Những câu hỏi khó, phân loại được thí sinh nằm ở những câu hỏi như: tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, các câu từ vựng trong phần hoàn thành câu và đọc hiểu.

Những câu hỏi để thí sinh dễ dàng kiếm điểm là: ngữ âm, câu đồng nghĩa, nối câu, câu giao tiếp, hoàn thành câu phần ngữ pháp, tìm lỗi sai.

Trithucmoi.edu.vn tổng hợp