Những thông tin về sàn chứng khoán vndirect

Mời các bạn cùng cập nhật những thông tin chi tiết về sàn chứng khoán vndirect với những tin chính sau:

Thông tin cơ bản về sàn chứng khoán vndirect

Bảng giá chứng khoán vndirect

….

theo dõi chi tiết dưới đây:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (tên giao dịch tiếng Anh: VNDIRECT Securities Corporation, tên viết tắt: VNDIRECT) là một công ty chứng khoán tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với những nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư[1]. VNDIRECT là công ty thành viên của tập đoàn đầu tư tư nhân đa ngành IPA (IPA Investments Corporation). Đây là công ty chứng khoán duy nhất hiện nay tại Việt Nam tự xây dựng hệ thống giải pháp phần mềm và trung tâm dữ liệu của riêng mình với tốc độ xử lý khối lượng lệnh lớn nhất trong 1 giây.

Thông tin trên được trích theo wiki

Bảng giá chứng khoán vndirect

Công ty cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán ngày 16/11/2006. Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Trên đây là những thông tin cơ bản về sàn chứng khoán vndirect cám ơn các bạn đã dành thời gian để tham khảo bài viết này,

Chúc các bạn thành công!