Ở chung cư có phải đóng thuế đất hay không?

Theo quy đinh và luật đất đai bộ tài chính về phải phân biệt tách phần đất và phần nhà (đã xây) riêng biệt để có mức thuế nộp phù hợp. Dù bạn ở nhà hay ở chung cư điều phải chịu thuế đất và thuế nhà.

Thuế với căn hộ chung cư = Thuế đất xây chung cư + Thuế nhà

Theo quy định của luật đất đai giá đất đang được tính như sau: xác định được diện tích của tổ chức, hộ gia đình, xác định với hệ số diện tích từ thuế được thể hiện trong bảng sau đây:

30712447_132655827587395_6622626862176665600_n

Theo thống kê trong bảng diện tích đất thuế của căn hộ chung cư có diện tích nhà là nhân với hệ số 0,2. Bộ Tài chính, giá một m2 đất tính thuế sẽ theo bảng giá do UBND cấp tỉnh công bố tại thời điểm tính thuế.

Ở chung cư có phải đóng thuế đất hay không?

Người mua không nộp tiền trực tiếp cho cơ quan thuế

Thứ hai, hướng dẫn trên không hề  chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang khách hàng. Đối với nhà chung cư, người mua nhà không nộp tiền sử dụng đất trực tiếp cho cơ quan thuế mà chủ đầu tư “được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê” có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất. Sau đó chủ đầu tư sẽ thu hồi tiền sử dụng đất từ người mua nhà theo cách thức phân bổ tiền sử dụng đất như hướng dẫn trên vào giá bán nhà.

Như thế vừa bảo đảm nguyên tắc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền sử dụng đất (người mua nhà) phải chịu tiền sử dụng đất như luật định.

Giải quyết rốt ráo tranh chấp về tầng hầm

Điều 6 Thông tư 76 giữ nguyên hướng dẫn tại Thông tư 93 chỉ bổ sung thêm vào điểm b hai ý:

“Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu chung của các đối tượng sinh sống trong tòa nhà thì diện tích các tầng hầm được phân bổ đều cho các đối tượng sử dụng nhà.

Có nhiều trường hợp tầng hầm đang được xác định từ chủ sở hữu của chủ đầu tư thì diện tích của tầng hầm được tính từ chủ đầu tư và chủ sở hữu đất.

Thông tư hướng dẫn thêm cách thức xác định phân bổ tầng hầm như nêu trên giúp cho việc phân định rạch ròi sở hữu chung – riêng đối với tầng hầm. Đồng thời việc hướng dẫn tránh được tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư về sở hữu diện tích tầng hầm – một dạng tranh chấp phổ biến hiện nay trên thực tế tại các nhà chung cư.