Thị trường chứng khoán phái sinh là gì? Phân tích các loại CKPS?

Tim hiểu chứng khoán phái sinh là gì? Những vấn đề cần lưu ý đối với những khách hàng bắt đầu tham gia trong mãng chứng khoán phái sinh ở Việt Nam?  Nào cùng tìm hiểu chi tiết những vấn đề mà bạn đang thất mất được giải đáp bài viết dưới đây.

Chứng khoán phái sinh là gì?

Định nghĩa chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh (CKPS) được biết đến là công cụ về tài chính phụ thuộc vào giá trị của một tài khoản cơ sở nào đó, múc đích cơ bản là phân tán sự rũ ro, bảo vệ quyền lợi, tạo ra lợi nhuận cho người dùng…

Chứng khoán phái sinh bao gồm: Hợp đồng tài chính, quyền lợi/ nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng đối với việc thanh toan toán hoặc là chuyển giao tài sản cơ sở với mức giá thỏa thuận nhất định.

Tài sản của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại… hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất.

Thị trường chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

  • Hợp đồng kỳ hạn
  • Hợp đồng tương lai
  • Hợp đồng quyền chọn
  • Hợp đồng hoán đổi

Trong tương lại thị trường chứng khoán phái sinh, là sản phẩm đầu tiên có giá niên yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam.

Phân tích các loại chứng khoán phái Sinh

Để hiểu rõ hơn về định nghĩa của các loại hợp đồng chứng khoán phái sinh và đặc điểm của từng loại, chúng ta sẽ cùng theo dõi bảng mô tả dưới đây:

Tên Định nghĩa
Hợp đồng kỳ hạn (HĐKH) Được thỏa thuận mua bán được thực hiện một giao dịch hàng hóa với khối lượng đã được xác định,  tại một thời điểm xác định trong tương lai với một mức giá đã được ấn định.

Hàng hoá ở đây có thể là bất kỳ thứ hàng hoá nào: từ nông sản, vàng, bạc, tiền tệ,…

Hợp đồng tương lai (HĐTL) Là được thỏa thuận giữa 2 bên đã tham gia về việc mua và bán đối với một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lại với mức giá và khối lượng được xác định. Hợp đồng được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung.

HĐTL bao gồm: HĐTL chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) cùng HĐTL trái phiếu chính phủ. Hiện nay, theo chỉ định của chính phủ, để hạn chế rủi ro, Việt Nam sẽ áp dụng thử nghiệm đối với HĐTL chỉ số VN30.

Hợp đồng quyền chọn (HĐQC) Hợp đồng cho phép nhà đầu tư có quyền mua bán một tài sản cơ sở với mức giá ấn định trước đó hoặc mức giá được xác định trong tương lai. Công cụ này giúp nhà đầu tư giảm thiểu thiệt hại cho mình khi giá cổ phiếu có rủi ro.
Hợp đồng hoán đổi (HĐHĐ) Là hợp động được thỏa thuận giữa 2 bên về việc hoán đổi dòng tiền phát sinh của các công ty tài chính trong tương lai. Đối với hợp đồng này sẽ được quy định rõ thời điểm hoán đổi và các tính cụ thể.


Tin tức chứng khoán mới nhất:

Cách xem chứng khoán trực tuyến tại sàn giao dịch Vndirect

Kinh doanh chứng khoán là gì?

Khái niệm về sàn giao dịch chứng khoán HOSE

trithucmoi.edu.vn tổng hợp