Tìm hiểu khái niệm về tỷ giá hối đoái thả nổi như thế nào?

Cùng tìm hiểu tỷ giá hổi đoái là gì? cách của một đất nước quản lý đồng tiền của mình đến các đồng tiền của thế giới như thế nào? Chế đội tỷ giá hối đoái ở từng quốc giá có khác nhau không? hoặc ngược lại hoàn toàn là chế độ tỷ giá hối đoái “cố định” theo đó nhà nước sẽ can thiệp để tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của nước mình với đồng tiền (các) nước khác không đổi, hoặc là

Tỷ giá thả nổi là gì?

Tỷ giá thả bổi có tên gọi khác là tỷ chế độ tỷ giá linh hoạt là một chế độ trong đó giá trị của một đồng tiền được phép dao động trên thị trường ngoại hối, ngoài ra động tiền này có thể sử dụng trong tỷ giá thả nổi được gọi là đồng tiền thả nổi.

Nói chung, các nhà kinh tế đều cho rằng, trong phần lớn trường hợp, chế độ tỷ giá thả nổi tốt hơn chế độ tỷ giá cố định bởi vì tỷ giá thả nổi nhạy với thị trường ngoại hối. Điều này cho phép làm dịu tác động của các cú sốc và chu kỳ kinh doanh nước ngoài. Thêm vào đó, nó không bóp méo các hoạt động kinh tế.

Tìm hiểu khái niệm về tỷ giá hối đoái thả nổi như thế nào?

Phương pháp xác định tỷ giá hối đoái

Những phương pháp rất phổ biến để xác định tỷ giá hối đoái là thông qua hàm lượng vàng và tỷ giá tiền tệ.

Xác định hàm lượng vàng

Để xác định hàm lượng vàng người ta có thể xác định tỷ giá hối đoái dựa trên các yếu tố và hàm lượng vàng.Đối với chế độ bản vị vàng, người ta có thể dễ dàng xác định tỷ giá hối đoái dựa trên yếu tố hàm lượng vàng giữa hai đồng tiền với nhau (Gold parity).

Ví dụ, hàm lượng vàng của một đô la Mỹ (USD) là 0.7345 gam và hàm lượng vàng của curon Ðan Mạch (DKK) là 0,12534 gam, tỷ giá hối đoái giữa USD và DKK là: 1 DKK = 5.725 USD

Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái trong chế độ bản vị vàng là ngang giá vàng của tiền tệ