Tổ chức tài chính là gì?

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc ra đời hàng loạt các tổ chức kinh tế, tài chính là vấn đề thiết yếu quyết định nền kinh tế của một quốc gia. Hiện nay, khi nhắc đé các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, chúng ta nghĩ ngay đến ngân hàng, quỹ cho vay hay các công ty bảo hiểm, công ty mối giới chứng khoán….

Vậy, Tổ chức tài chính là gì mà lĩnh vực hoạt động của nó lại rộng lớn đến vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua các lĩnh vực của tổ chức tài chính nhé.

Tổ chức tài chính là gì và các dịch vụ tài chính phổ biến?

Trong kinh tế học tài chính cũng từng đặt ra một câu hỏi: Tổ chức tài chính là gì? Theo đó, khái niệm tổ chức tài chính được cho là tổ chức có chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng cũng như  các thành viên.

Hầu hết các tổ chức tài chính đều được đặt dưới sự kiểm soát vô cùng chặt chẽ của nhà nước. Trải qua một quá trình hoạt dộng lâu dài, có lẽ dịch vụ tài chính quan trọng nhất mà các tổ chức tài chính cung cấp là hoạt động như các trung gian tài chính. Vậy các tổ chức trung gian tài chính là gì?

Cũng theo định nghĩa trong kinh tế học tài chính, các trung gian tài chính là các tổ chức tài chính thực hiện chức năng dẫn vốn, hay còn gọi là bên thứ 3.  Các trung gian tài chính thực hiện sự dẫn vốn thông qua một cầu nối – đó chính là các tổ chức tài chính trung gian.

Các tổ chức tài chính trung gian có thể là các ngân hàng, các hiệp hội cho vay, các công ty bảo hiểm, các công ty tài chính, các loại quỹ như: quỹ trợ cấp, quỹ chứng khoán, quỹ đầu tư,…

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc ra đời hàng loạt các tổ chức kinh tế, tài chính là vấn đề thiết yếu quyết định nền kinh tế của một quốc gia. Hiện nay, khi nhắc đé các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, chúng ta nghĩ ngay đến ngân hàng, quỹ cho vay hay các công ty bảo hiểm, công ty mối giới chứng khoán….

Các tổ chức tài chính là gì và phân loại các hình thức tổ chức tài chính?

Định nghĩa các tổ chức tài chính là gì? có thể được hiểu một cách máy móc rằng: đó là các tổ chức cung ứng các dịch vụ tài chính trung gian. Dĩ nhiên , đây không phải là hoạt động duy nhất được cung cấp bởi các tổ chức và công ty tài chính, nhưng đây là loại hình dịch vụ được sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất của khách hàng tại các tổ chức tài chính.

Theo định nghĩa rộng nhất, có ba loại hình tổ chức tài chính chủ yếu:

  1. Các tổ chức tài chính chấp nhận tiền gửi và cho vay, bao gồm các ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ thế chấp, các công ty quản lý các tài sản ủy thác hay vốn đầu tư (trust company), quỹ nhà ở(building society).
  2. Các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí
  3. Các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư ủy thác