Tra ngay bảng tử vi mạng 2019 mới nhất

251

Mời các bạn tham khảo bảng tử vi mạng mới nhất hiện nay, chi tiết cho các lứa tuổi và giải thích ngũ hành.

Tra ngay bảng tử vi mạng 2019 mới nhất

Xem ngay năm âm lịch, ngũ hành của bạn được giải nghĩa ra sao? Chi tiết có trong bảng dưới đây:

 • Tử vi phong thủy 2019 về vận mệnh, tài lộc 12 con giáp ra sao?
 • Chiêm nghiệm tử vi phương tây tuần mới của 12 con giáp
 • Xem tử vi Việt Nam, bình giải vận mệnh của mỗi người
 • Tử vi cung hoàng đạo của 2019: Tình yêu tài chính của các cung hoàng đạo như thế nào?
 • Tử vi quý mão nam mạng 2019 tiền tài – sức khỏe có hanh thông?

 • Năm Năm âm lịch Ngũ hành Giải nghĩa Mệnh nam Mệnh nữ
  1905 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1906 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nước trên trời Tốn Mộc Khôn Thổ
  1907 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nước trên trời Chấn Mộc Chấn Mộc
  1908 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khôn Thổ Tốn Mộc
  1909 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1910 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Ly Hoả Càn Kim
  1911 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Cấn Thổ Đoài Kim
  1912 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Đoài Kim Cấn Thổ
  1913 Quý Sửu Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Càn Kim Ly Hoả
  1914 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nước khe lớn Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1915 Ất Mão Đại Khe Thủy Nước khe lớn Tốn Mộc Khôn Thổ
  1916 Bính Thìn Sa Trung Thổ Đất pha cát Chấn Mộc Chấn Mộc
  1917 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ Đất pha cát Khôn Thổ Tốn Mộc
  1918 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1919 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Ly Hoả Càn Kim
  1920 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Cấn Thổ Đoài Kim
  1921 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Đoài Kim Cấn Thổ
  1922 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nước biển lớn Càn Kim Ly Hoả
  1923 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nước biển lớn Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1924 Giáp Tý Hải Trung Kim Vàng trong biển Tốn Mộc Khôn Thổ
  1925 Ất Sửu Hải Trung Kim Vàng trong biển Chấn Mộc Chấn Mộc
  1926 Bính Dần Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khôn Thổ Tốn Mộc
  1927 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1928 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Ly Hoả Càn Kim
  1929 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Cấn Thổ Đoài Kim
  1930 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Đoài Kim Cấn Thổ
  1931 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Càn Kim Ly Hoả
  1932 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1933 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Tốn Mộc Khôn Thổ
  1934 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Chấn Mộc Chấn Mộc
  1935 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Tốn Mộc
  1936 Bính Tý Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1937 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Ly Hoả Càn Kim
  1938 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Đất trên thành Cấn Thổ Đoài Kim
  1939 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Đất trên thành Đoài Kim Cấn Thổ
  1940 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Càn Kim Ly Hoả
  1941 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1942 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Tốn Mộc Khôn Thổ
  1943 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Chấn Mộc Chấn Mộc
  1944 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khôn Thổ Tốn Mộc
  1945 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1946 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Ly Hoả Càn Kim
  1947 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Cấn Thổ Đoài Kim
  1948 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Đoài Kim Cấn Thổ
  1949 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Càn Kim Ly Hoả
  1950 Canh Dần Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Tốn Mộc Khôn Thổ
  1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Chấn Mộc Chấn Mộc
  1953 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Khôn Thổ Tốn Mộc
  1954 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Vàng trong cát Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1955 Ất Mùi Sa Trung Kim Vàng trong cát Ly Hoả Càn Kim
  1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Cấn Thổ Đoài Kim
  1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Đoài Kim Cấn Thổ
  1958 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Càn Kim Ly Hoả
  1959 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ Đất tò vò Tốn Mộc Khôn Thổ
  1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ Đất tò vò Chấn Mộc Chấn Mộc
  1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim Vàng pha bạc Khôn Thổ Tốn Mộc
  1963 Quý Mão Kim Bạch Kim Vàng pha bạc Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Ly Hoả Càn Kim
  1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Cấn Thổ Đoài Kim
  1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nước trên trời Đoài Kim Cấn Thổ
  1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nước trên trời Càn Kim Ly Hoả
  1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Tốn Mộc Khôn Thổ
  1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Chấn Mộc Chấn Mộc
  1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Khôn Thổ Tốn Mộc
  1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Ly Hoả Càn Kim
  1974 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nước khe lớn Cấn Thổ Đoài Kim
  1975 Ất Mão Đại Khe Thủy Nước khe lớn Đoài Kim Cấn Thổ
  1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ Đất pha cát Càn Kim Ly Hoả
  1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ Đất pha cát Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Tốn Mộc Khôn Thổ
  1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Chấn Mộc Chấn Mộc
  1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Khôn Thổ Tốn Mộc
  1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nước biển lớn Ly Hoả Càn Kim
  1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nước biển lớn Cấn Thổ Đoài Kim
  1984 Giáp Tý Hải Trung Kim Vàng trong biển Đoài Kim Cấn Thổ
  1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Vàng trong biển Càn Kim Ly Hoả
  1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Tốn Mộc Khôn Thổ
  1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Chấn Mộc Chấn Mộc
  1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Khôn Thổ Tốn Mộc
  1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Ly Hoả Càn Kim
  1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Cấn Thổ Đoài Kim
  1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Đoài Kim Cấn Thổ
  1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Càn Kim Ly Hoả
  1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  1996 Bính Tý Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Tốn Mộc Khôn Thổ
  1997 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Chấn Mộc Chấn Mộc
  1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Đất trên thành Khôn Thổ Tốn Mộc
  1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Đất trên thành Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Ly Hoả Càn Kim
  2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Cấn Thổ Đoài Kim
  2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Đoài Kim Cấn Thổ
  2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Càn Kim Ly Hoả
  2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Tốn Mộc Khôn Thổ
  2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Chấn Mộc Chấn Mộc
  2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Khôn Thổ Tốn Mộc
  2008 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  2009 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Ly Hoả Càn Kim
  2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Cấn Thổ Đoài Kim
  2011 Tân Mão Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Đoài Kim Cấn Thổ
  2012 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Càn Kim Ly Hoả
  2013 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Khôn Thổ Khảm Thuỷ
  2014 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Vàng trong cát Tốn Mộc Khôn Thổ
  2015 Ất Mùi Sa Trung Kim Vàng trong cát Chấn Mộc Chấn Mộc
  2016 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Tốn Mộc
  2017 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Khảm Thuỷ Khôn Thổ
  2018 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Ly Hoả Càn Kim

   

  Xem chi tiết tử vi mạng cho một số con giáp

  1. TUỔI SỬU

  Tuổi Sửu có tiểu nhân gây cản trở công việc nên dù làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận và đề phòng. Đặc biệt bạn nên đọc kĩ các giấy tờ trước khi ký kết.

  Vấn đề tài chính eo hẹp nên bạn buộc phải tiết kiệm.

  2. TUỔI DẦN

  Chuyện tiền bạc của tuổi Dần được tử vi 12 con giáp thường không được như ý. May bạn còn có những người bạn tri kỉ sẵn sàng giúp đỡ khi bạn khó khăn.

  Tình cảm cũng ổn thỏa khi người ấy hiểu và thông cảm cho bạn rất nhiều. Nếu cảm thấy quá khó khăn hãy nên chia sẻ, đừng giữ trong lòng một mình bạn nhé.

  3. TUỔI MÃO

  Tuổi Mão làm việc chăm chỉ hăng say và nhận được đánh giá vô cùng tốt của cấp trên. Nếu bạn có thể làm tốt hơn nữa, cơ hội thăng tiến sẽ nằm trong tay bạn đó. Bạn là người vui vẻ thoải mái nên rất dễ kết bạn, từ đó tạo thành những mối thân giao dễ dàng.

   

  Xem ngay một số thông tin thú vị về tử vi tướng số trên Trithucmoi:


  Bạn đang đọc bài viết Tra ngay bảng tử vi mạng 2019 mới nhất tại chuyên mục Tử vi tướng số, trên website Thời sự mới nhất.

 • Tử vi giáp dần 2019 nữ mạng chính xác
 • Chiêm nghiệm tử vi phương tây tuần mới của 12 con giáp
 • Tử vi vận mệnh tuổi đinh sửu nam mạng năm 2019
 • Tử vi cung hoàng đạo của 2019: Tình yêu tài chính của các cung hoàng đạo như thế nào?
 • Luận giải tử vi nam mạng 2019 tuổi Kỷ Hợi 1959
 • Tử vi phong thủy 2019 về vận mệnh, tài lộc 12 con giáp ra sao?
 • Tử vi giáp dần nam mạng năm 2019
 • Tử vi nữ mạng 1987 năm 2019
 • Xem ngay tử vi Kỷ Tỵ 1989 trong năm 2019: tuổi Rắn may mắn hay vận hạn ra sao?
 • Xem tử vi Việt Nam, bình giải vận mệnh của mỗi người